O kancelarii

Kancelaria zamówień publicznych CONTRAHENDIS specjalizuje się w obsłudze instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie szeroko pojętego prawa zamówień publicznych.

Gwarantujemy udzielanie porad prawnych zgodnie z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Potrzeby i wymagania naszych Klientów traktujemy priorytetowo, mając na uwadze fakt, że każde zlecenie jest inne. Nasi Klienci cenią nas za spersonalizowane podejście.

Pomoc fachowca w zakresie prawa zamówień publicznych zapewnia im komfort i pewność, że mogą uzyskać profesjonalną poradę – w każdej chwili przez telefon, w formie pisemnego opracowania lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

Mamy duże doświadczenie we współpracy z jednostkami pomocy społecznej w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych związanych z ich statutową działalności. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy regulaminy udzielania zamówień publicznych w wielu instytucjach.

Posiadamy wysokie kompetencje i doświadczenie w organizacji postępowań przetargowych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.

Współpracujemy z firmą TC-konsulting specjalizującą się w doradztwie i konsultingu procesów z zakresu IT, bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych: https://tc-konsulting.pl

"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia"

Antoine de Saint-Exupéry

Przewiń do góry