Doradztwo

Zakres oferowanej współpracy:

Audyt procedur udzielania zamówień publicznych obowiązujących u Zamawiającego.
Opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących wydatkowania środków publicznych.
Wsparcie przy przygotowaniu corocznego sprawozdania z udzielanych zamówień publicznych.
Wsparcie przy opracowaniu Planu zamówień publicznych.
Opracowanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Realizacja postępowań zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień Publicznych:

 • opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego (w zależności od procedury obowiązującej u danego Zamawiającego),
 • przygotowanie bądź analiza dokumentacji przetargowej,
 • doradztwo w zakresie sporządzania ogłoszeń publikowanych w BZP i DUUE,
 • wsparcie na etapie prowadzonego postępowania (analiza ofert, opiniowanie pism kierowanych do Wykonawców itp.),
 • przygotowanie lub analiza protokołu udzielenia zamówienia publicznego.

Realizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu bagatelności:

 • opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego (w zależności od procedury obowiązującej u danego Zamawiającego),
 • przygotowanie lub analiza zapytań ofertowych, w tym wzorów umów w zakresie dotyczącym prawa zamówień publicznych,
 • wsparcie przy ocenie i weryfikacji ofert.

Realizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności:

 • opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego (w zależności od procedury obowiązującej u danego Zamawiającego),
 • przygotowanie lub opiniowanie zapytań ofertowych, w tym wzorów umów w zakresie dotyczącym prawa zamówień publicznych oraz Wytycznych,
 • doradztwo w zakresie sporządzania ogłoszeń publikowanych w bazie konkurencyjności,
 • wsparcie przy ocenie i weryfikacji ofert.
Przekazywanie informacji na temat zmian dotyczących prawa zamówień publicznych.
Obsługa wykonawców w zakresie zgodności oferty z wymogami prawa i dokumentacji przetargowej.
Szkolenia i warsztaty.
Obsługa wykonawców w zakresie zgodności oferty z wymogami prawa i dokumentacji przetargowej.

Wypracowaliśmy różne modele współpracy z Klientem. Oto dwa podstawowe, które się sprawdziły w naszej dotychczasowej działalności.

1

Umowa kompleksowa

Aby zapewnić stałą opiekę dla instytucji państwowych w zakresie zamówień publicznych oferujemy naszym Partnerom podpisanie kompleksowej umowy. Gwarantuje ona, że kancelaria przejmie wszelkie obowiązki związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz z sporządzaniem rocznych sprawozdań. Ponadto nasi prawnicy w ramach tej umowy będą do dyspozycji Klienta świadcząc konsultacje telefoniczne i przez pocztę elektroniczną. Nasi Partnerzy cenią sobie taką formę współpracy, ponieważ ceduje ona wszystkie obowiązki na zewnętrzny podmiot. Jest to bardzo wygodne i komfortowe rozwiązanie dla kierownictwa jednostek.

2

Zlecenia

Nasza kancelaria może przeprowadzić konkretne postępowanie przetargowe, opracować regulamin zamówień publicznych lub obsłużyć inne zlecenie na rzecz Klienta. Wówczas umowa podpisywana jest tylko na tę konkretną czynność.

Powyższe formy współpracy są naszymi propozycjami. Jesteśmy otwarci na pomysły oraz potrzeby Klientów i chętnie wdrożymy nowe rozwiązania.

"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia"

Antoine de Saint-Exupéry

Przewiń do góry