O mnie

Jestem konsultantem ds. zamówień publicznych, z 10-letnim doświadczeniem.

Ukończyłam prawnicze studia wyższe, podyplomowe studium zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz podyplomowe studium zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jestem aktywnym członkiem prestiżowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, współautorką uznanej i szeroko komentowanej pracy zbiorowej ekspertów ww. stowarzyszenia p.t. „Prawo Zamówień Publicznych. Interpretacje, porady, komentarze, rekomendacje”.

Regularnie publikuję artykuły w specjalistycznej prasie branżowej: Przetargi Publiczne, Monitor Zamówień Publicznych, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce oraz Finanse Publiczne.

Prowadzę na terenie całej Polski wykłady autorskie w zakresie prawa zamówień publicznych
i elektronicznego fakturowania dla firmy „Presscom” Sp. z o.o.

Jestem stałym współpracownikiem portalu internetowego SzuKIO. Przeprowadzam analizy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz publikuje swoje opracowania na stronie internetowej serwisu.

"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia"

Antoine de Saint-Exupéry

Poniżej lista publikacji mojego autorstwa:

01.2020

Dwumiesięcznik Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 39/2020 – „Wyłączenie dodatku stażowego z zakresu części składowych minimalnego wynagrodzenia za pracę”
 

11.2019

Miesięcznik Przetargi Publiczne nr 11 – „Zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności”

06.2019

Miesięcznik Monitor Zamówień Publicznych nr 175 – „Nowe obowiązki i nowe uprawnienia” oraz „Wydatkowanie środków unijnych w praktyce”

05.2019

Miesięcznik Przetargi Publiczne nr 5 – „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej” oraz „Faktura elektroniczna – nowe obowiązki jsfp”

03.2019

Miesięcznik Finanse Publiczne nr 3 – „Faktura elektroniczna – nowe obowiązki jsfp”

02.2019

Miesięcznik Finanse Publiczne nr 2 – „Obowiązek zapłaty podwykonawcom za realizację inwestycji drogowych”

08.2018

Miesięcznik Przetargi Publiczne nr 8 – „Ochrona danych osobowych wykonawców”

06.2018

Miesięcznik Monitor Zamówień Publicznych Nr 164 – „Ubezpieczenie od cywilnej odpowiedzialności”

04.2018

Wiedza i Praktyka – „Prawo zamówień publicznych. Interpretacje, porady, komentarze, rekomendacje”, współautorka pracy zbiorowej ekspertów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

04.2018

Miesięcznik Monitor Zamówień Publicznych nr 162 – „Na umowę o pracę”

03.2018

Miesięcznik Przetargi Publiczne nr 3 – „Ochrona danych osobowych (część 2)”

02.2018

Miesięcznik Przetargi Publiczne nr 2 – „Ochrona danych osobowych (część 1)”

11.2017

Miesięcznik Przetargi Publiczne nr 11 – „Wydatkowanie środków unijnych”

10.2016

Miesięcznik Przetargi Publiczne nr 10 – „Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę po nowelizacji”

08.2016

Miesięcznik Przetargi Publiczne nr 8 – „Stosowanie klauzul społecznych”

03.2016

Dwumiesięcznik Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2015 – „Przetarg na zakup i montaż mebli biurowych”

11.2015

Dwumiesięcznik Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015 – „Świadczenie usług cateringowych w trakcie konferencji”

06.2014

Miesięcznik Przetargi Publiczne nr 6 – „Klauzule społeczne w zamówieniach”

05.2014

Miesięcznik Zamówienia publiczne Doradca nr 5 – „Stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”

05.2014

Dwumiesięcznik Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014 – „Zamawianie kursów zawodowych w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE”

03.2014

Dwumiesięcznik Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014 – „Utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej z zastosowaniem klauzul społecznych”

Przewiń do góry